Dĺžka kurzu: 2 dni
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Cieľ kurzu: Uchádzačom o výkon roly manažéra kybernetickej bezpečnosti poskytnúť znalosti potrebné na riadenie procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti v organizácii; v základnom rozsahu aj prehľad o znalostiach potrebných k certifikačnej skúške.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 590 €. Nie sme platcami DPH.