Dĺžka workshopu: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 9
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko
Cieľ workshopu: Cieľom praktického workshopu Riadenie rizík v kybernetickej bezpečnosti je formou práce v skupinách osvojenie zručností pri nastavení procesu riadenia rizík a to od identifikácie aktív až po realizáciu vzorovej analýzy rizík s využitím bezpečnostného rámca ISO/IEC 27005.
Pred účasťou na workshope odporúčame najprv absolvovať Kurz Riadenie rizík v KB s podrobnou teoretickou prípravou v problematike.
Workshop poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena workshopu: Cena za účastníka kurzu je 320 €. Nie sme platcami DPH.