Dĺžka workshopu: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 9
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko
Cieľ workshopu: Cieľom špecializačného workshopu Riadenie kontinuity činností v kybernetickej bezpečnosti (BCM) je poskytnúť uchádzačom základné zručnosti v oblasti, ktoré im umožnia sa stať plnohodnotnými členmi tímov zodpovedných za úspešné uplatnenie nastavenia procesu riadenia kontinuity činností v organizácii.
Pred účasťou na workshope odporúčame najprv absolvovať kurz Riadenie kontinuity činností v KB s podrobnou teoretickou prípravou v problematike.
Workshop poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena workshopu: Cena za účastníka kurzu je 320 €. Nie sme platcami DPH.