Dĺžka: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 9
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko
Cieľ workshopu: Cieľom špecializačného workshopu Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí (KKI) je poskytnúť uchádzačom základné zručnosti v oblasti, ktoré im umožnia sa stať plnohodnotnými členmi tímov zodpovedných za úspešné uplatnenie klasifikácie informačných aktív a kategorizácie sietí a informačných systémov v organizácii.
Pred účasťou na workshope odporúčame najprv absolvovať Kurz KKI s podrobnou teoretickou prípravou v problematike.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena: Cena za účastníka workshopu je 320 €. Nie sme platcami DPH.