Dĺžka workshopu: 2 dni (prvý deň kurz, druhý deň workshop)
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 9
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko
Cieľ workshopu:

Cieľom kombinovaného špecializačného kurzu a workshopu “Riadenie rizík v kybernetickej bezpečnosti – RR” je poskytnúť uchádzačom, ktorí v rámci svojho pracovného zaradenia potrebujú podrobné znalosti a postupy potrebné pre analýzu a riadenie rizík v kybernetickom priestore (najmä Manažéri KB) v zmysle platných právnych predpisov, metodických usmernení regulátora a technických noriem.

Následne si tieto znalosti získané v prvý deň na kurze účastnící overia na praktickom prípade na druhý deň formou workshopu. Workshop pripraví uchádzača na postupy potrebné v reálnej praxi.

Kurz aj workshop poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.

Cena workshopu: 640 EUR 590 EUR akciová cena (platná do odvolania)