Dĺžka školenia:

2 dni (prvý deň kurz, druhý deň workshop)

Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 9
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko
Cieľ školenia:

Cieľom kombinovaného špecializačného kurzu a workshopu “Riadenie kontinuity činností v kybernetickej bezpečnosti – RKČ” je rozšíriť znalosti a postupy riadenia kontinuity a vybraných oblastí KB pre úspešný výkon roly Manažéra KB, Špecialistu KB a/alebo Manažéra riadenia kontinuity.

Následne si tieto znalosti získané v prvý deň na kurze účastnící overia na praktickom prípade na druhý deň formou workshopu. Workshop pripraví uchádzača na postupy potrebné v reálnej praxi.

Kurz aj workshop poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.

Cena školenia: 640 EUR 590 EUR akciová cena (platná do odvolania)