Dĺžka kurzu: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko a/alebo online
Cieľ kurzu: Cieľom špecializačného kurzu Riadenie rizík v kybernetickej bezpečnosti je poskytnúť uchádzačom, ktorí v rámci svojho pracovného zaradenia potrebujú podrobné znalosti a postupy potrebné pre analýzu a riadenie rizík v kybernetickom priestore (najmä Manažéri KB) v zmysle platných právnych predpisov, metodických usmernení regulátora a technických noriem.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.Tento kurz odporúčame absolvovať spolu s workshopom Riadenie rizík v KB.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 320 €. Nie sme platiteľmi DPH.