Kurz Riadenie rizík v KB

320,00 

voľné

(11 recenzií zákazníkov)
Dĺžka kurzu: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Cieľ kurzu: Cieľom špecializačného kurzu Riadenie rizík v kybernetickej bezpečnosti je poskytnúť uchádzačom, ktorí v rámci svojho pracovného zaradenia potrebujú podrobné znalosti a postupy potrebné pre analýzu a riadenie rizík v kybernetickom priestore (najmä Manažéri KB) v zmysle platných právnych predpisov, metodických usmernení regulátora a technických noriem.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 320 €. Nie sme platcami DPH.
Katalógové číslo: - Kategórie: Značka:

Prínosy kurzu

Účastník kurzu po jeho absolvovaní:

 • Porozumie procesu riadenia rizík v kontexte súvisacich procesov v prostredí kybernetickej bezpečnosti (KB)
 • Bude chápať rozdiely v jednotlivých rámcoch analýzy rizík
 • Pochopí spôsob, ako vykonať analýzu rizík v rôznych prostrediach a organizáciach
 • Bude schopný rozhodnúť o tom, aký detail je vhodné použiť pre usporiadanie informačných aktív a následne na aké komponenty informačnej architektúry organizácie bude orientované posudzovanie rizika
 • Bude schopný rozhodnúť o použití vhodnej metódy analýzy rizika
 • Bude podrobne poznať metodiku analýzy rizík stanovenú metodickým usmernením NBÚ
 • Bude vedieť jednotlivé riziká v KB identifikovať, ohodnotiť, ošetriť a odkomunikovať
 • Spozná princíp určenia hodnoty zvyškového rizika
 • Bude vedieť ako vykonať analýzu funkčných dopadov
 • Spozná normy a štandardy súvisiace s riadením rizík
 • Formou cvičení získa prehľad o najčastejších problémoch pri riadení rizík, s ktorými sa môže stretnúť a spôsobe ich riešenia

Pre koho je kurz určený

 • Pracovníci v roli Manažéra kybernetickej bezpečnosti (MKB)
 • Risk manažéri v organizáciach
 • Manažéri informačnej bezpečnosti – seniori s praxou v IB/KB
 • Absolventi kurzu Manažér KB-1 (Strategické riadenie KB)
 • Záujemcovia o podrobný popis riadenia rizík v kybernetickom priestore

Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov, laickú verejnosť, pracovníkov v IT bez skúseností v kybernetickej bezpečnosti. Pre nich je odporúčame absolvovať kurz Základy kybernetickej bezpečnosti.

Garancie, kvalita a výhody

Kurz pripravili a školia certifikovaní audítori kybernetickej bezpečnosti Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti patriaci k odbornej špičke v oblasti kybernetickej bezpečnosti v SR.

Tento kurz poskytujeme aj formou webináru/semináru, ktorá je vhodná na preškolenie rádovo desiatok až stoviek účastníkov na zvyšovanie bezpečnostného povedomia o KB v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte na vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Formy realizácie

Kurz sa štandardne realizuje v profesionálnom školiacom centre formou verejného kurzu. Kurz je hybridnou formou, t.j účastník si môže pri objednávke vybrať prezenčnú formu alebo online pripojenie, kde mu bude k dispozícii asistent, dynamická kamera zo zoomom na prednášajúceho a zaslanie tlačených materiálov vopred.

Pre väčšiu skupinu účastníkov z jednej organizácie Vám radi ponúkneme aj možnosť neverejného kurzu priamo vo Vašich priestoroch, ako aj úpravu kurzu na mieru čo sa týka obsahu (požiadavky pre konkrétne sektory, napr. pre zamestnancov verejnej správy). V prípade záujmu kontaktujte vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Vzhľadom na aktuálne platné protipandemické opatrenia v danom termíne kurzu môže prísť ku obmedzeniam počtu účastníkov, režimu a pod. Tieto obmedzenia Vám budú vopred včas komunikované.

Obsah kurzu

 • Všeobecný úvod do problematiky riadenia hrozieb a rizík
 • Dostupné metodiky a rámce, rozdiely a ich použiteľnosť
 • Iné procesy súvisiace s riadením rizík
 • Identifikácia rizika
 • Odhad rizika
 • Ohodnotenie rizika
 • Ošetrovanie rizika
 • Zvyškové riziko
 • Komunikácia rizika
 • Analýza funkčných dopadov
 • Praktické cvičenia

11 recenzií k Kurz Riadenie rizík v KB

 1. účastník kurzu

  Kurz hodnotím za výborný z hľadiska jeho obsahu, získaných poznatkov. Za výborné hodnotím prípravu lektora aj z hĺadiska materiálov a prezentácie ku kurzu. Na vysokej úrovni boli odborné znalosti lektora, ako aj praktické ukážky a organizácia kurzu.

 2. účastník kurzu

  Kurz splnil moje očakávania, ku kurzu nemám výhrady. Privítal by som podobné školenia častejšie. Lektor hovoril zrozumiteľne, prezentácia bola prehľadná.

 3. účastník kurzu

  Lektor vyčerpávajúco prezentoval zameranie a obsah školenia a vytvoril podmienky na aktívne zapojenie poslucháčov do diskusie k jednotlivým tematickým okruhom.

 4. účastník kurzu

  Vynikajúci lektor. Kurz by mali relevantní štátni zamestnanci absolvovať pravidelne. Uvítala by som všeobecne vačší fokus aj mimo KB, ale lektor sa to snažil výborne vynahradiť.

 5. účastník kurzu

  Kurz splnil moje očakávania, získané poznatky určite využijem vo svojej práci. Odborné znalosti lektora veľmi dobré, taktiež celá organizácia kurzu.

 6. účastník kurzu

  Kurz bol výborný. Perfektný a dynamický lektor. Získal som základné poznatky k riadeniu rizík. Materiál ku kurzu bol taktiež veľmi prehľadný.

 7. účastník kurzu

  Kurz bol poučný a zaujímavý. Pomohol mi dať si čiastkové vedomosti do širšieho celku a pochopiť komplexnosť tematiky riadenia rizík.

 8. účastník kurzu

  Prednášajúci bol odborne zdatný, vyčerpávajúco podal obsah veľmi dobre pripravenej prezentácie. Teóriu vedel dobre prispôsobiť profesiám prítomných. Ochotne odpovedal na všetky otázky, poskytol priestor na diskusiu.

 9. účastník kurzu

  Prezentačné zručnosti a odborné znalosti lektora boli na vysokej úrovni. Cvičenia veľmi pomohli k pochopeniu obsahu kurzu resp. poznatkov.

 10. účastník kurzu

  Kurz bol prínosom a splnil moje očakávania. Lektor vedel komplexnú tému vysvetliť jednoducho a jasne.

 11. Ján Giba

  Kurz bol z hľadiska teórie kvalitne podchytený, boli prezentované viaceré dostupné metodiky a rámce riadenia rizík a prístup k ich použitiu. Lektor mal s analýzami rizík rozsiahle skúsenosti a teóriu aj prax vedel účastníkom podať veľmi zrozumiteľným spôsobom.

Pridať recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Riadenie rizík v KB

320,00 

voľné

Dĺžka kurzu: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Cieľ kurzu: Cieľom špecializačného kurzu Riadenie rizík v kybernetickej bezpečnosti je poskytnúť uchádzačom, ktorí v rámci svojho pracovného zaradenia potrebujú podrobné znalosti a postupy potrebné pre analýzu a riadenie rizík v kybernetickom priestore (najmä Manažéri KB) v zmysle platných právnych predpisov, metodických usmernení regulátora a technických noriem.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 320 €. Nie sme platcami DPH.
Katalógové číslo: - Kategórie: Značka:

Prínosy kurzu

Účastník kurzu po jeho absolvovaní:

 • Porozumie procesu riadenia rizík v kontexte súvisacich procesov v prostredí kybernetickej bezpečnosti (KB)
 • Bude chápať rozdiely v jednotlivých rámcoch analýzy rizík
 • Pochopí spôsob, ako vykonať analýzu rizík v rôznych prostrediach a organizáciach
 • Bude schopný rozhodnúť o tom, aký detail je vhodné použiť pre usporiadanie informačných aktív a následne na aké komponenty informačnej architektúry organizácie bude orientované posudzovanie rizika
 • Bude schopný rozhodnúť o použití vhodnej metódy analýzy rizika
 • Bude podrobne poznať metodiku analýzy rizík stanovenú metodickým usmernením NBÚ
 • Bude vedieť jednotlivé riziká v KB identifikovať, ohodnotiť, ošetriť a odkomunikovať
 • Spozná princíp určenia hodnoty zvyškového rizika
 • Bude vedieť ako vykonať analýzu funkčných dopadov
 • Spozná normy a štandardy súvisiace s riadením rizík
 • Formou cvičení získa prehľad o najčastejších problémoch pri riadení rizík, s ktorými sa môže stretnúť a spôsobe ich riešenia

Pre koho je kurz určený

 • Pracovníci v roli Manažéra kybernetickej bezpečnosti (MKB)
 • Risk manažéri v organizáciach
 • Manažéri informačnej bezpečnosti – seniori s praxou v IB/KB
 • Absolventi kurzu Manažér KB-1 (Strategické riadenie KB)
 • Záujemcovia o podrobný popis riadenia rizík v kybernetickom priestore

Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov, laickú verejnosť, pracovníkov v IT bez skúseností v kybernetickej bezpečnosti. Pre nich je odporúčame absolvovať kurz Základy kybernetickej bezpečnosti.

Garancie, kvalita a výhody

Kurz pripravili a školia certifikovaní audítori kybernetickej bezpečnosti Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti patriaci k odbornej špičke v oblasti kybernetickej bezpečnosti v SR.

Tento kurz poskytujeme aj formou webináru/semináru, ktorá je vhodná na preškolenie rádovo desiatok až stoviek účastníkov na zvyšovanie bezpečnostného povedomia o KB v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte na vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Formy realizácie

Kurz sa štandardne realizuje v profesionálnom školiacom centre formou verejného kurzu. Kurz je hybridnou formou, t.j účastník si môže pri objednávke vybrať prezenčnú formu alebo online pripojenie, kde mu bude k dispozícii asistent, dynamická kamera zo zoomom na prednášajúceho a zaslanie tlačených materiálov vopred.

Pre väčšiu skupinu účastníkov z jednej organizácie Vám radi ponúkneme aj možnosť neverejného kurzu priamo vo Vašich priestoroch, ako aj úpravu kurzu na mieru čo sa týka obsahu (požiadavky pre konkrétne sektory, napr. pre zamestnancov verejnej správy). V prípade záujmu kontaktujte vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Vzhľadom na aktuálne platné protipandemické opatrenia v danom termíne kurzu môže prísť ku obmedzeniam počtu účastníkov, režimu a pod. Tieto obmedzenia Vám budú vopred včas komunikované.

Obsah kurzu

 • Všeobecný úvod do problematiky riadenia hrozieb a rizík
 • Dostupné metodiky a rámce, rozdiely a ich použiteľnosť
 • Iné procesy súvisiace s riadením rizík
 • Identifikácia rizika
 • Odhad rizika
 • Ohodnotenie rizika
 • Ošetrovanie rizika
 • Zvyškové riziko
 • Komunikácia rizika
 • Analýza funkčných dopadov
 • Praktické cvičenia

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Riadenie rizík v KB”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Go to Top