Dĺžka kurzu: 2 dni
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko
Cieľ kurzu: Cieľom školenia je objasniť členom špecialistom na informačnú bezpečnosť požiadavky normy ISO/IEC 27001:2022 so zameraním na nové a zmenené požiadavky oproti predošlej verzii normy a zároveň vysvetliť rôzne možnosti a spôsoby implementácie týchto požiadaviek v organizáciách.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 450 €. Nie sme platiteľmi DPH.