Dĺžka kurzu: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko a/alebo online
Cieľ kurzu: Cieľom špecializačného kurzu Riadenie kontinuity činností v kybernetickej bezpečnosti (KB) je rozšíriť znalosti a postupy riadenia kontinuity a vybraných oblastí KB pre úspešný výkon roly Manažéra KB, Špecialistu KB a/alebo Manažéra riadenia kontinuity.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie. Tento kurz odporúčame absolvovať spolu s workshopom Riadenie kontinuity činností v KB.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 320 €. Nie sme platcami DPH.