Dĺžka kurzu: 3 dni
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Cieľ kurzu: Cieľom školenia je objasniť členom audítorských tímov a špecialistom na informačnú bezpečnosť požiadavky normy ISO/IEC 27001:2013 a zároveň vysvetliť rôzne možnosti a spôsoby implementácie týchto požiadaviek v organizáciách.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 850 €. Nie sme platiteľmi DPH.