Dĺžka kurzu: 2 +2 dni v rámci kalendárneho mesiaca
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12 na každý z kurzov
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko a/alebo online
Cieľ kurzu: Kombinácia oboch kurzov Manažér KB-1 (Riadenie KB) a Manažér KB-2 (Prevádzka KB) je unikátnou možnosťou v rámci jedného kalendárneho mesiaca získať komplexné poznatky potrebné pre výkon roly Manažéra KB v zmysle Zákona č. 69/2018 Z.z. a súvisiacich vyhlášok a to vo výhodnejšej cene ako pri postupnom objednaní a absolvovaní oboch kurzov.
Obidva kurzy poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: 1280 EUR 990 EUR akciová cena (platná do odvolania)