Dĺžka kurzu: 3 dni
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko a/alebo online
Cieľ kurzu: Cieľom školenia je objasniť členom audítorských tímov a špecialistom na informačnú bezpečnosť požiadavky normy ISO/IEC 27001:2022 a zároveň vysvetliť rôzne možnosti a spôsoby implementácie a auditovania týchto požiadaviek v organizáciách.
Prvé dva dni tohoto kurzu obsahujú výklad normy, ktorý si môžete objednať aj samostatne ako Kurz Výklad normy ISO/IEC 27001:2022.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 750,00 €. Nie sme platiteľmi DPH.