Dĺžka kurzu: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko a/alebo online
Cieľ kurzu: Cieľom špecializačného kurzu Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí je poskytnúť uchádzačom, ktorí v rámci svojho pracovného zaradenia potrebujú podrobné znalosti a postupy potrebné pre úspešné uplatnenie klasifikácie informačných aktív a kategorizácie sietí a informačných systémov v organizácii (najmä Manažéri KB) v zmysle platných právnych predpisov, metodických usmernení regulátora a technických noriem.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.Tento kurz odporúčame absolvovať spolu s workshopom Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 320 €. Nie sme platiteľmi DPH.