Dĺžka školenia:

2 dni (prvý deň kurz, druhý deň workshop)

Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 9
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko
Cieľ školenia:

Cieľom kombinovaného špecializačného kurzu a workshopu “Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí – KKI”  je poskytnúť uchádzačom, ktorí v rámci svojho pracovného zaradenia potrebujú (najmä Manažéri KB), podrobné znalosti a postupy potrebné pre úspešné uplatnenie klasifikácie informačných aktív a kategorizácie sietí a informačných systémov v organizácii v zmysle platných právnych predpisov, metodických usmernení regulátora a technických noriem a následne si tieto znalosti získané v prvý deň na kurze overiť na praktickom prípade na druhý deň formou workshopu. Workshop pripraví uchádzača na postupy potrebné v reálnej praxi.

Kurz aj workshop poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.

Cena školenia: 640 EUR 590 EUR akciová cena (platná do odvolania)