Kurzy a workshopy

Základné školenia

KURZ

Prehľad kybernetickej bezpečnosti

280,00 €

KURZ

Základy kybernetickej bezpečnosti

320,00 €

Nadstavbové školenia

KURZ

Manažér KB-1

590,00 €

KURZ

Manažér KB-2

590,00 €

KURZ

Audítor KB

590,00 €

Špecializačné školenia

KURZ

Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí

320,00 €

WORKSHOP

Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí

320,00 €

KURZ

Riadenie rizík v KB

320,00 €

WORKSHOP

Riadenie rizík v KB

320,00 €

KURZ

Riadenie kontinuity činností v KB

320,00 €

WORKSHOP

Riadenie kontinuity činností v KB

320,00 €

KURZ A WORKSHOP

Riadenie dodávateľov

V príprave

Infromačná bezpečnosť

KURZ

Interný audítor informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2022

650,00 €

KURZ

Výklad normy ISO/IEC 27001:2022

450,00 €