Pridanie, úprava alebo odstránenie čohokoľvek, čo by mohlo mať priamy alebo nepriamy vplyv na služby.
ITIL®4 Best practice