Úplný súbor krokov, prechodov a súvisiacich stavov počas životnosti služby, produktu, praktiky alebo inej entity.
ITIL®4 Best practice