Dokument uvádzajúci dosiahnuté výsledky alebo poskytujúci dôkaz o vykonaných činnostiach.
ISO 9000:2015, 3.8.10