Subjekt, ktorý definuje požiadavky na službu a preberá zodpovednosť za výsledky odoberania služby.
ITIL®4 Best practice