Verzia služby alebo inej konfiguračnej položky, alebo kolekcia konfiguračných položiek, ktorá je sprístupnená na použitie.
ITIL®4 Best practice