Softvér, ktorý umožňuje prevádzkovať jeden alebo viac hosťovských operačných systémov na jednom hostiteľskom zariadení.
Slovník NIST