Úspešný alebo neúspešný pokus o obídenie autentifikačného riešenia, vrátane pokusov napodobniť, vyrobiť alebo reprodukovať autentifikačné prvky.
ISO 22300:2018, 3.11