Malvér, ktorý predstiera, že vykonáva požadovanú funkciu.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.47