Je dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré musí splniť výrobok, postup alebo služba.
Nariadenie EÚ č. 765/2008, článok 2. ods. 8.