Share This
Schopnosť dvoch alebo viacerých systémov alebo služieb vymieňať si štruktúrované informácie
ISO 22300:2018, 3.253