Podvodný softvér, ktorý zhromažďuje súkromné alebo dôverné informácie od používateľa počítača.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.43