Hovorový výraz, ktorý možno použiť na opis každého vysoko cieleného phishingového útoku.
Slovník NIST