Všetky metódy, ktorými možno presvedčiť obeť, aby odhalila konkrétne informácie alebo vykonala konkrétny úkon z nelegitímnych dôvodov.
Slovník ENISA