Množstvo a typ rizika, ktoré je organizácia ochotná podstúpiť alebo ho zachovať.
ISO 22300:2018, 3.202