Vplyv neistoty na ciele.

POZNÁMKA: Neistota je stav, aj čiastočný, nedostatku informácií súvisiacich s udalosťou, jej následkom alebo pravdepodobnosťou, jej chápaním alebo poznaním.

ISO 22300:2018, 3.199