Súbor špecializovaných spôsobilostí organizácie na poskytovanie hodnoty pre zákazníkov vo forme služieb.
ITIL®4 Best practice