Konfigurácia zdrojov organizácie navrhnutá tak, aby ponúkali hodnotu pre spotrebiteľa.
ITIL®4 Best practice