Share This
Zdokumentovaný spôsob vykonávania aktivity alebo procesu.
ITIL®4 Best practice