Príčina alebo potenciálna príčina jedného alebo viacerých incidentov.
ITIL®4 Best practice