Činnosť,  ktorej sa dáva priorita po incidente s cieľom zmierniť dopady.

POZNÁMKA: Pojmy bežne používané na opis týchto činností zahŕňajú kritická, nevyhnutná, životne dôležitá, naliehavá a kľúčová.

ISO 22300:2018, 3.176