Rola, vykonávaná organizáciou, ktorá je vo vzťahu so spotrebiteľmi a poskytuje im služby.
ITIL®4 Best practice