Činnosti vykonávané organizáciou za účelom poskytovania služieb. Zahŕňa správu zdrojov poskytovateľa nakonfigurovaných na poskytovanie služby; zabezpečenie prístupu k týmto zdrojom pre používateľov; plnenie dohodnutých servisných úkonov; riadenie úrovne služieb; a neustále zlepšovanie. Môže zahŕňať aj dodanie tovaru.
ITIL®4 Best practice