Celkové zámery a smerovanie organizácie, súvisiace s bezpečnosťou a rámcom pre kontrolu procesov súvisiacich s bezpečnosťou a činností, ktoré sú odvodené a v súlade s jej politikou a regulačné požiadavky.
ISO 22300:2018, 3.229