Činnosť hodnotového reťazca, ktorá zabezpečuje zdieľané pochopenie vízie, súčasného stavu a smerovania zlepšovania pre všetky štyri dimenzie a všetky produkty a služby v rámci organizácie.
ITIL®4 Best practice