Činnosť vytvárania plánu, ktorý riadi zdroje na uspokojenie dopytu po službách.
ITIL®4 Best practice