Zdokumentované postupy, ktoré organizáciu vedú k tomu, aby reagovala, obnovila, obnovila a obnovila sa na vopred definovanú úroveň prevádzky po prerušení.

POZNÁMKA: Zvyčajne to zahŕňa zdroje, služby a činnosti potrebné na zabezpečenie kontinuity kritických obchodných funkcií.

ISO 22300:2018, 3.27