Podvodný proces pokusu o získanie súkromných alebo dôverných informácií vydávaním sa za dôveryhodný subjekt v elektronickej komunikácii.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.38