Riešenie, ktoré znižuje alebo eliminuje dopad incidentu alebo problému, pre ktorý ešte nie je k dispozícii plnohodnotné riešenie. Niektoré náhradné riešenia znižujú pravdepodobnosť výskytu incidentov.
ITIL®4 Best practice