Podiel autentizácií nesprávne vyhlásených za pravdivé.
ISO 22300:2018, 3.91