Holistický manažérsky proces, ktorý identifikuje potenciálne dopady, ktoré ohrozujú organizáciu a poskytuje rámec pre budovanie odolnosti, so schopnosťou efektívnej reakcie ktorá chráni záujmy kľúčových zainteresovaných strán, reputáciu, značku, činnosti vytvárajúce hodnotu, ako aj efektívne obnovovanie prevádzkových schopností.
ISO 22300:2018, 3.60