Schopnosť organizácie pokračovať v dodávaní produktov alebo služieb na prijateľných, vopred definovaných úrovniach aj v prípade narušenia.
ISO 22300:2018, 3.24