Akýkoľvek komponent, ktorý je potrebné spravovať, aby bolo možné poskytovať IT služby.
ITIL®4 Best practice