Usporiadanie konfiguračných položiek (CI) alebo iných zdrojov, ktoré spolupracujú pri dodávaní produktu alebo služby. Môže sa použiť aj na popis nastavení parametrov pre jeden alebo viacero CI.
ITIL®4 Best practice