Schopnosť aplikovať vedomosti a zručnosti na dosiahnutie zamýšľaných výsledkov.
ISO 9000:2015, 3.10.4