Share This
Pohľad na katalóg služieb, poskytujúci podrobnosti o požiadavkách na služby pre existujúce a nové služby, ktorý je sprístupnený používateľovi.
ITIL®4 Best practice